Monday, March 17, 2014

sedikit Hadith Rasulullah s,
AMAL YANG MENGHANTARKAN KE SYURGA
Dari  Abu Ayyub r.a. Katanyer
"Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah s.a.w, lalu berkata:
"Tunjukkanlah kepada saya amal yang akan saya kerjakan, untuk mendekatkan saya ke syurga dan menjauhkan dari neraka;
Jawab nabi
"Engkau menyembah ALLAH semata-mata dan tiada mempersekutukaNYA dengan sesuatu apapun,
 "megerjakan solat,
 "membayar zakat;dan mengadakan hubungan baik sesama keluarga......Setelah lelaki itu pergi,Rasulullah s.a.w bersabda:..
"kalau dia berpegang teguh(melaksanakan) apa yang di perentahkan kepadanya, nescaya dia masuk syurga."


Dari Jabir r.a katanya
"Datang kepada nabi s.a.w Nu'man bin Qauqal,bertanya 
"Ya Rasulullah ! Bagaimana pendapat engkau, kalau saya mengerjakan solat yang fardu, saya hentikan hal yang terlarang,dan saya kerjakan yang halal, adakah saya akan masuk syurga?;"
Nabi s.a w. Menjawab  "Ya"Dari Sa'id bin Musayyyab r.a katanya
"Setelah Abu Talib mendekati ajalnya,Rasulullah s.a.w datang kepadanya dan didapatinya di situ Abu Jahl dan Abudullal bin Abu Umaiyah bin Mughirah.lalu Rasulullah s.a.w mengatakan kepada Abu Talib: " Hai paman ku! Ucapkanlah 
"Tiada Tuhan selain Allah suatu kalimat, yang itu aku akan menjadi saksi di hadapanAllah"  lalu Abu Jahl dan Abdullah bin Umaiyah berkata, "hai Abu Talib !
Adakah engkau akan benci kepada agama Abdul Muthalib?"..Rasulullah s.a.w. Tetap mengemukakan ucapanya yang tadi dan mengulang ulang perkataannya,sehingga  Abu Talib di akhir perkataannya kepada mereka,mengucapkannya ,,bahwa dia tetap menurut agama Abdul mthalib dan engan mengucapkan "tiada Tuhan selain Allah."

No comments:

Post a Comment